Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

PPÚ Oborín - Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v katastrálnom území Oborín podľa § 10 ods. 4 zákona 330/1991 Zb.o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov

 29.03.2022


Zoznam aktualít: