•  

ODVOZ ODPADU

 • BIO odpad
  nenaplánované
 • Plasty
  16. OKT 2023
 • Papier
  10. OKT 2023
 • Sklo
  05. DEC 2023
OBORÍN Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.

OBEC 
OBORÍN

Na začiatku by som chcela presne vymedziť geografickú polohu dediny. Oborín leží na Východoslovenskej nížine, na štvrtohornej nive Laborca a Latorice s mŕtvymi ramenami a pieskovými presypmi. Na silne zvodnených riečnych usadeninách sú močiare a zamokrené lúky. Leží na pravom brehu Laborca a s riekou Latorica je oddelená od Medzibodrožia.

Počas histórie bol Oborín súčasťou rôznych verejnoprávnych oblastí. Dlhé stáročia bol na území Zemplínskej župy a je jedným z najstarších osídlení na tomto území. Na druhom brehu rieky Latorica sa už začína Užská župa. Potom sa stal súčasťou michalovského okresu. Do roku 1960 sa nachádzal v Prešovskom kraji, ale počas ďalších územných usporiadaní bol začlenený do trebišovského okresu. Bol súčasťou aj Východoslovenského kraja. Dnes je začlenený do okresu Michalovce