Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.oborin.sk spravuje Obec Oborín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Oborín

Adresa:
Obecný úrad Oborín 
Oborín 125
076 75 Oborín 

IČO: 00331805

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 705
Rozloha: 4378 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1221

Všeobecné informácie: podatelna@oborin.sk

Starosta: starosta@oborin.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 566 281 860

Kompetencie:
Obec Oborín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Oborín je zriadený na Miestnom úrade v: Vojanoch

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk