Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Adresa úradu

Oborín 125,
076 75, Oborín

Sekretariát

Alžbeta Štofirová
Ing. Eva Štofirová

056 - 6281860
oborin@oborin.eu 

IČO: 00331805
DIČ: 2020540071