Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Súčasnosť

My, ktorí žijeme teraz nevieme posúdiť, či to, čo teraz prežívame je to najlepšie čo môže byť v porovnaní s predchádzajúcim obdobím alebo je najlepšie voči tomu čo bude za 20 rokov.
V každom prípade snažíme sa žiť tak, aby sme boli všetci šťastní teraz a aby sme zveľaďovali našu obec.

Porevolučné zmeny spred 20-tich rokov dosť vplývali na dedinu ale hlavne na ľudí. Zmenila sa štruktúra živobytia. Hlavne v poľnohospodárstve zamestnaní dedinčania si museli nájsť nové pracovné miesta, lebo družstvo v dedine si postupne zmenilo svoj profil výroby, a tým sa menilo aj potrebný počet zamestnancov.

V najväčších priemyselných závodoch okolia: EVO Vojany, Tranzitný plynovod, Slovenské železnice takisto došlo za 20 rokov k takým zmenám, že napr. z našej dediny bolo v závodoch zamestnaných cez sto ľudí. Dneska tento počet je možno 25. Samozrejme všetci vieme, že to neznamená len tých, ktorí tam boli zamestnaní ale aj ich rodinných príslušníkov.

Z posledných údajov Slovenského štatistického úradu (31.12.2012) vieme, že v našej dedine žije celkom 731 obyvateľov. Z toho je 371 žien a 360 mužov. Obyvatelia väčšinou pracujú v okolitých podnikoch. Niektorí sa zaoberajú aj poľnohospodárstvom a to najmä pestovaním obilia a zeleniny. V obci sa nachádza  predajňa zmiešaného tovaru, bar a obchod so záhradkárskymi potrebami. V obci je aj materská škola, ktorú navštevuje 11 detí.