Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023

 18.08.2023

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do

Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                OBEC OBORÍN

                                                                                                                                                Obecný úrad 125

                                                                                                                                                076 75    O b o r í n

 

Vec: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

       pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------

Meno a priezvisko žiadateľa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Štátna príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého pobytu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

                                            

Podľa ustanovenia § 46 zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023.

Hlasovací preukaz žiadam zaslať na adresu:

Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulica, orientačné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ, mesto : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Štát: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upozornenie: nakoľko hlasovací preukaz na voľby pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 sa bude zasielať doporučene do vlastných rúk je nutné vyplniť správne adresu na doručenie.

 

V.......................... dňa ....................

 

 

                                                                          ----------------------------------- 

                                                                                    podpis žiadateľa  


Zoznam aktualít: