Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 15.06.2022

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Meno a Priezvisko: Alžbeta Štofiorvá

Sídlo: Oborín 125, 076 75  Oborín

Telefónne číslo: 056/6281860

e-mailová adresa: oborin@oborin.eu

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Oboríne, oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby starostu obce a voľby do obecného zastupiteľstva môžu doručiť v úradných hodinách Obecného úradu v Oboríne na adrese: 

  • Obecný úrad č. 125
  • tel. kontakt: 056/6281860
  • e-mailová adresa: oborin@oborin.eu

Posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 do 24:00 hod.

Dňa  30. augusta 2022 môžu politické strany, koalície a nezávislí kandidáti doručiť kandidátne listiny v čase od 8:00 - 16:00 hod. na vyššie uvedenej adrese.

Od 16:00 - 24:00 hod. je možné dohodnúť si doručenie kandidátnych listín na tel. čísle: 0910 350 450

Politické strany a koalície doručujú kandidátne listiny v listinnej  forme prostredníctvom svojho splnomocnenca. Splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte cudzinca. Nezávislí kandidáti doručujú kandidátne listiny v listinnej forme osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnili. Nezávislý kandidát, alebo jeho splnomocnenec pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

Delegovanie člena a náhradníka do MVK a OkVK

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do  miestnej volebnej  komisie a okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 je možné doručiť na e-mailovú adresu: oborin@oborin.eu


Zoznam aktualít: