Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Oborín

 12.10.2023

Obec Oborín v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom Riešenie migračných výziev v obci Oborín“

 
Názov projektu Riešenie migračných výziev v obci Oborín
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ

9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

NFP

28 600 Eur

       

Cieľ projektu

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine a to zabezpečením základných potrieb a podpory pre osôb s dočasným útočiskom na území SR.

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je úhrada výdavkov spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny na zabezpečenie základných potrieb a podpory pre osôb s dočasným útočiskom na území SR, prechodne s ubytovaním v obci Oborín.

 

 


Zoznam aktualít: