Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023

 08.08.2023

 

Obec OBORÍN

Obecný úrad 125, 076 75 Oborín , IČO: 00331805 , Tel. +421 56 6281860, e--mail:  oborin@oborin.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

Obec Oborín týmto zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti  

o vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby

do Národnej rady  Slovenskej republiky v roku 2023:

oborin@oborin.eu

 

V Oboríne, 8.8.2023

 

 

                                                                                                    ----------------------------------------

                                                                                                  podpis

                                                                                                 odtlačok pečiatky

 


Zoznam aktualít: