Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 59)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
723/69/2023/IÚ prevod 95% majetových podielov časti vodohospodárskeho diela Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Oborín
1 €
Dodatok č. 3 Ceny za komplexné spacovanie odpadu Odb.: Oborín
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
23/42/054/2654 Podpora udržania precovných návykov - PUPN Odb.: Oborín
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
684.40 €
23/42/010/150 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Oborín
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Z302091DIC4-91-108 ZMLUVA O NFP Z302091DIC4 Odb.: Oborín
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28 600 €
2023 Dodávka ovocia a zeleniny do školských zariadení Odb.: Oborín
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
0 €
D01_SEP-IMRK3-2021-004995 Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Oborín II. Odb.: Oborín
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
16/2023/CO Zmluva č. 16/2023/CO o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany Odb.: Oborín
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
100 €
2409166727 PZ na príves nákladný Odb.: Oborín
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
17.68 €
DS/187/2023 Poskytnutie dotácie na projekt Obecný park Oborín Odb.: Oborín
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 500 €
29/07/2023 Zabezpečenie kultúrneho programu - zábavnú show chodúliarov Odb.: Oborín
Dod.: Hlinyánszky Tamás - Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
1 200 €
402/28/2023/závod MI Zmluva o výkone správy VK - 402/28/2023/závod MI - Obec Oborín Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Oborín
0 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Poskytovanie audítorských služieb Odb.: Oborín
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
4/2023 Umiestnenie zbernej nádoby a vývoz odpadu z kontajnerov Odb.: Oborín
Dod.: MMPR, s.r.o.
240 €
363/27/2023/zavodMI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: Oborín
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve O dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd podľa Zák.č. 442/2002 Z.z. Odb.: Oborín
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
40-000158101PO2020 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou - Požiarna zbrojnica Odb.: Oborín
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
29052023 Sponzorský dar Odb.: VETERÁN KLUB Veľké Raškovce,občianske združenie
Dod.: Oborín
100 €
Zmluva o SOÚ_ODPAD Spracúvanie osobných údajov "GDPR" Odb.: Oborín
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
9300006775 Poistenie na osobné motorové vozidlo Odb.: Oborín
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
476.75 €
Generované portálom Uradne.sk