Kultúra

Naša dedina pred niekoľkými rokmi bola vychýrená kultúrnym životom. Spevácky zbor ľudových piesní a ochotnícke divadlo boli základným kameňom pre kultúrne vyžitie. Ich vystúpenia robili dobré meno pre obec. Toho času tieto aktivity sú trošku v tieni, ale dúfame, že sa nájdu takí zaujatí občania, ktorí budú pokračovať v tejto tradícii.

...

Šport

Športový život v dedine môžeme rozdeliť na letné a zimné športy.
Samozrejme najviacej pozornosti je venovaná futbalu. V dedine máme družstvo mužov a družstvo mladších žiakov. Družstvo mužov je v druhej triede okresného futbalu, družstvo mladších žiakov je v prvej triede.
Okrem futbalu je možné sa venovať rybolovu a to buď na rybníku v dedine, alebo na rieke Laborec, čo tečie neďaleko dediny. Sú dobré podmienky aj na bicyklovanie.
V zime veľa našich občanov si obuje korčule a svoje znalosti ohľadne korčuľovania alebo hokeja si prehlbuje na zamrznutom rybníku.

Pozrite si výsledky našich družstiev...

Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora