História dediny

Na základe seminarnej práce Boglárky Bilásovej
Na začiatku by som chcela presne vymedziť geografickú polohu dediny. Oborín leží na Východoslovenskej nížine, na štvrtohornej nive Laborca a Latorice s mŕtvymi ramenami a pieskovými presypmi. Na silne zvodnených riečnych usadeninách sú močiare a zamokrené lúky. Leží na pravom brehu Laborca a s riekou Latorica je oddelená od Medzibodrožia.
Počas histórie bol Oborín súčasťou rôznych verejnoprávnych oblastí. Dlhé stáročia bol na území Zemplínskej župy a je jedným z najstarších osídlení na tomto území. Na druhom brehu rieky Latorica sa už začína Užská župa. ...

Čítajte ďalej...

Súčastnosť dediny

My, ktorí žijem teraz nevieme posúdiť, či to, čo teraz prežívame je to najlepšie čo môže byť v porovnaní s predchádzajúcim obdobím alebo je najlepšie voči tomu čo bude za 20 rokov.
V každom prípade snažíme sa žiť tak, aby sme boli všetci šťastný teraz a aby sme zveľaďovali našu obec.

Čítajte ďalej...

Budúcnosť dediny

V súčasnej dobe asi by sme nenašli nikoho, kto by si odvážil aspoň len na päť rokov urobiť predpoveď o tom, ako budeme žiť. Či to bude lepšie alebo horšie. Každý len v tom verí, že bude dostatok pracovných miest a to bude postačujúce na pokojný život na dedine.

Pre ďalekú budúcnosť je asi úplne márne si robiť predpovede. To len pre to by bolo dobré, aby naši potomkovia si možno po prečítaní zistili, či naše zvesti boli správne alebo sme sa veľmi zmýlili. Bohužiaľ ale to už nedozvieme.

...

Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora