Kamerový systém Oborín

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Projekt

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

Cieľom tohto projektu je dosiahnutie zvýšenej úrovne prevencie kriminality na území obce Oborín prostredníctvom vybudovania bezpečnostného kamerového systému v exponovaných lokalitách obce.

Miesto realizácie projektu: Obec Oborín
Názov a sídla prijímateľa: Obec Oborín, Oborín č. 125, 076 75
Dátum začatia realizácie projektu: 06/2017
Dátum skončenia realizácie projektu: 10/2017

 

Zmluvy o dielo môžete prečítať tu

Zmluva o dielo č. 1/2017 - 04. 08. 2017 predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vybudovať kamerový systém - Vamap

Zmluva o dotácie 1712/2017 - 08. 03. 2017 predmetom zmluvy je zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín - vybudovanie kamerového systému - Ministerstvo vnútra SR - OÚ Košice.

Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora