Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Šport

Športový život v dedine môžeme rozdeliť na letné a zimné športy.

Samozrejme najviacej pozornosti je venovaná futbalu. V dedine máme družstvo mužov a družstvo mladších žiakov. Družstvo mužov je v druhej triede okresného futbalu, družstvo mladších žiakov je v prvej triede.

Okrem futbalu je možné sa venovať rybolovu a to buď na rybníku v dedine, alebo na rieke Laborec, čo tečie neďaleko dediny. Sú dobré podmienky aj na bicyklovanie.

V zime veľa našich občanov si obuje korčule a svoje znalosti ohľadne korčuľovania alebo hokeja si prehlbuje na zamrznutom rybníku.