•  

Súčasnosť

My, ktorí žijem teraz nevieme posúdiť, či to, čo teraz prežívame je to najlepšie čo môže byť v porovnaní s predchádzajúcim obdobím alebo je najlepšie voči tomu čo bude za 20 rokov.
V každom prípade snažíme sa žiť tak, aby sme boli všetci šťastný teraz a aby sme zveľaďovali našu obec.

Porevolučné zmeny spred 20-tích rokov dosť vplývali na dedinu ale hlavne na ľudí. Zmenila sa štruktúra živobytia. Hlavne v poľnohospodárstve zamestnaní dedinčania si museli nájsť nové pracovné miesta, lebo družstvo v dedine si postupne zmenilo svoj profil výroby, a tým sa menilo aj potrebný počet zamestnancov.

V najväčších priemyselných závodoch okolia: EVO Vojany, Tranzitný plynovod, Slovenské železnice takisto došlo za 20 rokov k takým zmenám, že napr. z našej dediny bolo v závodoch zamestnaných cez sto ľudí. Dneska tento počet je možno 25. Samozrejme všetci vieme, že to neznamená len tých, ktorý tam boli zamestnaný ale aj ich rodinných príslušníkov.

Z posledných údajov Slovenského štatistického úradu (31.12.2012) vieme, že v našej dedine žije celkom 731 obyvateľov. Z toho je 371 žien a 360 mužov. Obyvatelia väčšinou pracujú v okolitých podnikoch. Niektorí sa zaoberajú aj poľnohospodárstvom a to najmä pestovaním obilia a zeleniny. V dedine sú dve potravinové obchody a jeden bar. Máme ešte materskú školku, kde teraz je 13 detí.

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár