•  

Aktuality

Miestna občianska poriadková služba v obci Oborín

Názov projektu: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby Oborín

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť

marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

Nenávratný finančný príspevok: 93 824,43 EUR

Typ projektu: dopytovo - orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje

Oznam o výberovom konaní na štyri pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby - vyhlásenie čítajte tu.

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár