•  

Aktuality

PPÚ Oborín - Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v katastrálnom území Oborín podľa § 10 ods. 4 zákona 330/1991 Zb.o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov

 29.03.2022

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár